Projektledning

DTC hjälper Recipharm med LIMS-projekt genom resurs för projektledning.

PrioraNet Performance tjänster

DTC får fortsatt förtroende att leverera tjänster till SSC och deras systemlösning PrioraNet Performance.

Ignition projekttjänster

DTC genomför utveckling av system för produktionsövervakning och rapportering baserat på Ignition. Suzuki Garphyttan har identifierat Ignition SCADA som en strategisk plattform inom deras produktionskedja och valde att anlita DTC för projekt- och utvecklingstjänster.

Ignition Utbildning

Stora Enso Timber valde DTC AB för att genomföra en företagsanpassad utbildning på Ignition.

Utvecklingsresurs web

DTC hjälper H&M med utvecklingsresurs till webutvecklingsprojekt.

Ignition Grundkurs

DTC har genomfört Ignition grundutbildning av personal hos Suzuki Garphyttan. Suzuki Garphyttan har identifierat Ignition SCADA som en strategisk plattform inom deras produktionskedja och valde att anlita DTC för utbildningen.

Ignition projekttjänster

DTC har blivit utvalda av Stora Enso Timber som en partner i deras utvecklingsarbete med Ignition SCADA som en strategisk plattform. Stora arbetar bl a med att byta ut äldre SCADA system mot det moderna Ignition systemet.

Support för PrioraNet Performance

PrioraNet Performance systemet som tidigare utvecklats av DTC för Swedish Space Corporation har tagit position som ett nyckelsystem i arbetsflödet kring mottagningen av satellitdata. SSC har anlitat DTC att via supporttjänster stödja och säkerställa driften av systemet.

KPI-lösning för ledningen

DTC har hjälpt Atlas Copco att ta fram en BI-lösning där ledningen snabbt och effektivt kan följa upp och analysera hur verksamheten fungerar i de olika affärsområdena. Lösningen är byggd i Power Pivot och Power Query i Excel.

Autonomt markstationsnät

SSC bedriver datamottagning ifrån satelliter inom ett av sina affärsområden. DTC har utvecklat en modern plattform för ett autonomt markstationsnät för SSC’s räkning.

SharePoint portal

Inom AstraZenecas produktion finns ett flertal systemlösningar och applikationer. För att underlätta för de ca 800 användarna inom produktion så har DTC  byggt en SharePoint portal där AstraZeneca’s användare når alla relevanta system och funktioner ifrån ett och samma ställe.

Rapport- samt processtöd

DTC har hjälpt Galderma med framtagning av rapporter samt med utökning av processhistoriksystemet.

Projektledning LIMS

I Recipharm’s projekt för att införa ett labbinformationssystem har DTC bidragit med projektledning.

Systemutveckling & Systemdesign

I Länsförsäkringars projekt Solvens har DTC deltagit med systemutveckling och systemdesignskompetens.

Ställtidsuppföljning

DTC har utvecklat och infört applikationen Ställtidsuppföljning till AstraZeneca. Applikationen utgör en del i AstraZeneca’s arbete med OEE och processförbättringar.

PrioraNet Performance

PrioraNet Performance är en systemlösning utvecklad av DTC. Systemet utgör en nyckelfunktion i SSC’s satellitpassmottagning.

Förstudie SharePoint

På uppdrag av LKAB har DTC genomfört en förstudie i syfte att fastställa möjligheten att implementera systemlösning i SharePoint.