Dream Team Consulting

DTC AB är fokuserat på att hjälpa våra kunder med lösningar inom beslutsstödssystem, dvs Business Intelligence samt SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). DTC har den erfarenhet och kunskap som krävs för att genomföra lyckade projekt.

Vi arbetar med:
– Projektledning
– Förstudier och tekniska analyser
– Business Intelligence med Microsoft verktyg som SQL Server, SSAS, SSRS, SSIS och Excel
– Applikations- och webbutveckling i Microsoft-miljö
– Databaser som SQL Server, MySql
 
Dream Team Consulting (DTC AB) startades 2011.